WEDNESDAY

4.45 a.m.

4.54 a.m.

5.00 a.m.

 

5.45 a.m.

6.00 a.m.

 

6.30 a.m.

 

 

6.35 a.m.

6.40 a.m.

6.50 a.m.

6.55 a.m.

7.00 a.m.

7.57 a.m.

8.00 a.m.

9.00 a.m.

11.00 a.m.

12.00 p.m.

12.30 p.m.

12.35 p.m.

12.40 p.m.

12.50 p.m.

12.55 p.m.

13.00 p.m.

13.30 p.m.

14.00 p.m.

 

16.00 p.m.

17.00 p.m.

19.00 p.m.

19.30 p.m.

20.30 p.m.

21.30 p.m.

22.00 p.m.

- 5.00 a.m.

Fr.Martin Schembri

Talba Ta Sbieh Il-Jum

Christina England
Ave Maria

 

Ruzarju

Fr.Martin Schembri
Talba Ta Sbieh Il-Jum

 

Rita Fenech
It Tama Taghna

 

Ghaqda Tal Kristofri
Tlett Minuti Kuljum

Claudio Speranza

Il- Hsieb Tal- Jum
 

Odette Micallef

Qari Ta' Poezija

Fr. Victor Paul Farrugia

il- Qaddis tal- Jum

Dennis Caruana

Marc Tal- Jum u avvizi

Anton Grasso
Qari Tar Rumanz

 

Fr. Martin Schembri
Talba Ta L Angelus
 

Charles Zammit

Muzika Mis- Snin Tad- Deheb
 

Dillion Debono

Ghadni Nqum
 

Odette Micallef

Stillel Tal- Country

Fr.Martin Schembri
Talba Ta L Angelus

 

Ghaqda Tal Kristofri
Tlett Minuti Kuljum

Claudio Speranza

Il- Hsieb Tal- Jum

Odette Micallef

Qari Ta' Poezija

Fr. Victor Paul Farrugia

il- Qaddis tal- Jum

Dennis Caruana

Marc Tal- Jum u avvizi

Anton Grasso
Qari Tar Rumanz

 

Frank Micallef

Maltin Fil- Gwerra
 

Lino Bartolo

Sports

 

Daniel u Carl

La Gioventu
 

Jake Bartolo​

Rita Fenech
It Tama Taghna

 

Fr. David Torpiano
Personalitajiet

Alfred Reale

Big Band Sound

Ruzarju

Radio City Music Play List