THURSDAY

4.45 a.m.

4.54 a.m.

5.00 a.m.

5.45 a.m.

6.00 a.m.

 

6.30 a.m.

 

 

6.35 a.m.

6.40 a.m.

6.50 a.m.

6.55 a.m.

7.00 a.m.

7.57 a.m.

8.00 a.m.

12.00 p.m.

12.30 p.m.

12.35 p.m.

12.40 p.m.

12.50 p.m.

12.55 p.m.

13.00 p.m.

13.30 p.m.

14.00 p.m.

16.00 p.m.

17.00 p.m.

19.00 p.m.

19.30 p.m.

20.30 p.m.

21.30 p.m.

22.00 p.m.

- 5.00 a.m.

Fr.Martin Schembri

Talba Ta Sbieh Il-Jum

Christina England
Ave Maria

 

Ruzarju
 

Fr.Martin Schembri
Talba Ta Sbieh Il-Jum

 

Rita Fenech
It Tama Taghna

 

Ghaqda Tal Kristofri
Tlett Minuti Kuljum

Claudio Speranza

Il- Hsieb Tal- Jum
 

Odette Micallef

Qari Ta' Poezija

Fr. Victor Paul Farrugia

il- Qaddis tal- Jum

Dennis Caruana

Marc Tal- Jum u avvizi

Anton Grasso
Qari Tar Rumanz

 

Fr. Martin Schembri
Talba Ta L Angelus

 

Joe Attard

Music Mix

 

Fr.Martin Schembri
Talba Ta L Angelus

 

Ghaqda Tal Kristofri
Tlett Minuti Kuljum

Claudio Speranza

Il- Hsieb Tal- Jum

Odette Micallef

Qari Ta' Poezija

Fr. Victor Paul Farrugia

il- Qaddis tal- Jum

Dennis Caruana

Marc Tal- Jum u avvizi

Anton Grasso
Qari Tar Rumanz

 

Odette Micallef

Gheruq Beltin

Joe Chetcuti

Mil- Kazin S.F.N La Valette

Mario Peplow

Dawra Ma Zmienijiet

Noel Muscat

Muzika Mil- Italia

 

Rita Fenech

It Tama Taghna

Vince Fabri

Strada Stretta

 

Dennis Caruana

Kompezituri Maltin

 

Ruzarju

 

Radio City Music Play List