SUNDAY

4.45 a.m.

4.54 a.m.

5.00 a.m.

 

5.45 a.m.

6.00 a.m.

 

6.30 a.m.

 

 

6.35 a.m.

6.40 a.m.

6.50 a.m.

6.55 a.m.

7.00 a.m.

7.57 a.m.

8.00 a.m.

9.00 a.m.

11.00 a.m.

12.00 p.m.

12.30 p.m.

12.35 p.m.

12.40 p.m.

12.50 p.m.

12.55 p.m.

13.00 p.m.

13.30 p.m.

14.00 p.m.

 

16.00 p.m.

17.00 p.m.

18.00 p.m.

19.00 p.m.

19.30 p.m.

20.30 p.m.

21.30 p.m.

22.00 p.m.

- 5.00 a.m.

Fr.Martin Schembri

Talba Ta Sbieh Il-Jum

Christina England
Ave Maria

 

Ruzarju

Fr.Martin Schembri
Talba Ta Sbieh Il-Jum

 

Rita Fenech
It Tama Taghna

 

Ghaqda Tal Kristofri
Tlett Minuti Kuljum

Claudio Speranza

Il- Hsieb Tal- Jum
 

Odette Micallef

Qari Ta' Poezija

Fr. Victor Paul Farrugia

il- Qaddis tal- Jum

Dennis Caruana

Marc Tal- Jum u avvizi

Frank u Odette Micallef

Il- Kelma Tal- Mulej

Fr. Martin Schembri
Talba Ta L Angelus
 

Charles Cordina

Tizwieqa Muzikali

Joe Chetcuti

Mill- Kazin S.F.N La Valette

Fr. David Torpiano

Personalitajiet

Fr.Martin Schembri
Talba Ta L Angelus

 

Ghaqda Tal Kristofri
Tlett Minuti Kuljum

Claudio Speranza

Il- Hsieb Tal- Jum

Odette Micallef

Qari Ta' Poezija

Fr. Victor Paul Farrugia

il- Qaddis tal- Jum

Dennis Caruana

Marc Tal- Jum u avvizi

Frank u Odette Micallef

Il- Kelma Tal- Mulej

Glenn Attard

Storja Tas- Socjeta La Valette

Frank Taliana

Golden Classics

Charles Zammit

Muzika Mis- Snin Tad- Deheb

Noel Muscat

Radio City 80's

Daniel Vella

Mid- Dinja Tal- Baned

Rita Fenech
It Tama Taghna

Odette Micallef

Gheruq Beltin

 

Alfred Reale

Big Band Sound

Ruzarju

Radio City Music Play List