SATURDAY

4.45 a.m.

4.54 a.m.

5.00 a.m.

 

5.45 a.m.

6.00 a.m.

 

6.30 a.m.

 

 

6.35 a.m.

6.40 a.m.

6.50 a.m.

6.55 a.m.

7.00 a.m.

7.57 a.m.

8.00 a.m.

9.00 a.m.

11.00 a.m.

12.00 p.m.

12.30 p.m.

12.35 p.m.

12.40 p.m.

12.50 p.m.

12.55 p.m.

13.00 p.m.

13.30 p.m.

14.00 p.m.

 

16.00 p.m.

17.00 p.m.

18.00 p.m.

19.00 p.m.

19.30 p.m.

20.30 p.m.

21.30 p.m.

22.00 p.m.

- 5.00 a.m.

Fr.Martin Schembri

Talba Ta Sbieh Il-Jum

Christina England
Ave Maria

 

Ruzarju

Fr.Martin Schembri
Talba Ta Sbieh Il-Jum

 

Rita Fenech
It Tama Taghna

 

Ghaqda Tal Kristofri
Tlett Minuti Kuljum

Claudio Speranza

Il- Hsieb Tal- Jum
 

Odette Micallef

Qari Ta' Poezija

Fr. Victor Paul Farrugia

il- Qaddis tal- Jum

Dennis Caruana

Marc Tal- Jum u avvizi

Frank u Odette Micallef

Il- Kelma Tal- Mulej

Fr. Martin Schembri
Talba Ta L Angelus
 

Daniel u Carl

La Gioventu

Jake Bartolo

Vince Fabri
Strada Stretta

Fr.Martin Schembri
Talba Ta L Angelus

 

Ghaqda Tal Kristofri
Tlett Minuti Kuljum

Claudio Speranza

Il- Hsieb Tal- Jum

Odette Micallef

Qari Ta' Poezija

Fr. Victor Paul Farrugia

il- Qaddis tal- Jum

Dennis Caruana

Marc Tal- Jum u avvizi

Frank u Odette Micallef

Il- Kelma Tal- Mulej

Charlie Nova

F'Gieh Il- Haqq

Joe Chetcuti

Mill- Kazin S.F.N La Valette

Mario Peplow

Muzika Taljana

Odette Micallef

Stillel Tal- Country

Tony Bonello

Ddoqq Maestro Ddoqq

 

Rita Fenech
It Tama Taghna

Charles Cordina

Tizwieqa Muzikali

Dennis Caruana

Kompozituri Maltin

Ruzarju

Radio City Music Play List