MONDAY

4.45 a.m.

4.54 a.m.

5.00 a.m.

 

5.45 a.m.

6.00 a.m.

 

6.30 a.m.

 

 

6.35 a.m.

6.40 a.m.

6.50 a.m.

6.55 a.m.

7.00 a.m.

7.57 a.m.

8.00 a.m.

9.00 a.m.

11.00 a.m.

12.00 p.m.

12.30 p.m.

12.35 p.m.

12.40 p.m.

12.50 p.m.

12.55 p.m.

13.00 p.m.

13.30 p.m.

14.00 p.m.

 

16.00 p.m.

17.00 p.m.

19.00 p.m.

19.30 p.m.

20.30 p.m.

21.30 p.m.

22.00 p.m.

- 5.00 a.m.

Fr.Martin Schembri

Talba Ta Sbieh Il-Jum

Christina England
Ave Maria

 

Ruzarju
 

Fr.Martin Schembri
Talba Ta Sbieh Il-Jum

 

Rita Fenech
It Tama Taghna

 

Ghaqda Tal Kristofri
Tlett Minuti Kuljum

Claudio Speranza

Il- Hsieb Tal- Jum
 

Odette Micallef

Qari Ta' Poezija

Fr. Victor Paul Farrugia

il- Qaddis tal- Jum

Dennis Caruana

Marc Tal- Jum u avvizi

Anton Grasso
Qari Tar Rumanz

 

Fr. Martin Schembri
Talba Ta L Angelus
 

Mario Peplow
Muzika Taliana

 

Frank Taliana
Golden Classics

 

Charles Cordina
Tizwieqa Muzikali

Fr.Martin Schembri
Talba Ta L Angelus

 

Ghaqda Tal Kristofri
Tlett Minuti Kuljum

Claudio Speranza

Il- Hsieb Tal- Jum

Odette Micallef

Qari Ta' Poezija

Fr. Victor Paul Farrugia

il- Qaddis tal- Jum

Dennis Caruana

Marc Tal- Jum u avvizi

Anton Grasso
Qari Tar Rumanz

 

Fr. David Torpiano
Pesonalitajiet

 

Alfred Reale

Big Band Sound

 

Lino Bartolo
Sports

 

Pawlu Mizzi

City Gate

Rita Fenech
It Tama Taghna


Odette Micallef
Vallettani


Tony Bonello
Ddoqq Maestro Ddoqq

 

Ruzarju

Radio City Music Play List