FRIDAY

4.45 a.m.

4.54 a.m.

5.00 a.m.

 

5.45 a.m.

6.00 a.m.

 

6.30 a.m.

 

 

6.35 a.m.

6.40 a.m.

6.50 a.m.

6.55 a.m.

7.00 a.m.

7.57 a.m.

8.00 a.m.

9.00 a.m.

11.00 a.m.

12.00 p.m.

12.30 p.m.

12.35 p.m.

12.40 p.m.

12.50 p.m.

12.55 p.m.

13.00 p.m.

13.30 p.m.

14.00 p.m.

 

16.00 p.m.

17.00 p.m.

19.00 p.m.

19.30 p.m.

20.30 p.m.

21.30 p.m.

22.00 p.m.

- 5.00 a.m.

Fr.Martin Schembri

Talba Ta Sbieh Il-Jum

Christina England
Ave Maria

 

Ruzarju

Fr.Martin Schembri
Talba Ta Sbieh Il-Jum

 

Rita Fenech
It Tama Taghna

 

Ghaqda Tal Kristofri
Tlett Minuti Kuljum

Claudio Speranza

Il- Hsieb Tal- Jum
 

Odette Micallef

Qari Ta' Poezija

Fr. Victor Paul Farrugia

il- Qaddis tal- Jum

Dennis Caruana

Marc Tal- Jum u avvizi

Anton Grasso
Qari Tar Rumanz

 

Fr. Martin Schembri
Talba Ta L Angelus
 

Mario Peplow

Dawra Maz- Zmienijiet

 

Dillion Debono

Ghadni Nqum
 

Noel Muscat

Radio City 80's

Fr.Martin Schembri
Talba Ta L Angelus

 

Ghaqda Tal Kristofri
Tlett Minuti Kuljum

Claudio Speranza

Il- Hsieb Tal- Jum

Odette Micallef

Qari Ta' Poezija

Fr. Victor Paul Farrugia

il- Qaddis tal- Jum

Dennis Caruana

Marc Tal- Jum u avvizi

Anton Grasso
Qari Tar Rumanz

 

Vince Fabri

Strada Stretta
 

Chris Bonello

Muzika Mill- Films

Alfred Reale

Big Band Sound

Charles Zammit

Muzika Ghal Gosti Tieghek

Rita Fenech
It Tama Taghna

 

Glen Attard

Storja Ta' Socjeta La Valette

Tony Bonello

Ddoqq Maestro Ddoqq

Ruzarju

Radio City Music Play List